Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2014

Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2014
CAPSULE
INTRODUCED
PRICE
$4,713.69

Titan (Holo) | Katowice 2014 is a CS:GO sticker.