Sticker | Vega Squadron (Holo) | Katowice 2019

Sticker | Vega Squadron (Holo) | Katowice 2019
CAPSULE
INTRODUCED
PRICE
$2.92

Vega Squadron (Holo) | Katowice 2019 is a CS:GO sticker.

Sticker | Vega Squadron | Katowice 2019

No Price Available